Izmaiņas ārkārtas situācijas ierobežojumos

Cienījamie dambretes kolēģi, spēlētāji un spēlētāju vecāki!
Vēlos informēt jūs, ka 7.maijā notika Ministru kabineta sēde, kurā tika lemts par ārkārtas situācijas turpināšanos un ar to saistītajiem ierobežojumiem. Ārkārtas situācija tiek pagarināta līdz 9.jūnijam un sporta pasākumi, tātad sacensības, diemžēl, pašlaik joprojām nav atļautas.
Labā ziņa ir tā, ka sākot ar 12.maiju tiek atļauts sporta nodarbību un treniņu process, bet ievērojot noteiktus treniņu procesa ierobežojumus.

Lūdzu, skatiet zemāk izvilkumu no Ministru kabineta rīkojuma pār ārkārtas situāciju.
Ja jums rodas kādi jautājumi par treniņu procesa organizēšanu, lūdzu,
rakstiet uz LDF valdes epastu [email protected]

 Šeit zemāk izvilkums no MK rīkojuma.

1.9. papildināt rīkojumu ar 4.5.3 apakšpunktu šādā redakcijā:

"4.5.3 atļaut organizētus sporta treniņus (nodarbības), ievērojot šādus
nosacījumus:

4.5.3 1. sporta treniņa (nodarbības) norisei vienā treniņgrupā vienlaikus
organizēti pulcējas ne vairāk kā 25 personas (ieskaitot sporta treniņa
(nodarbības) vadītāju un citus darbiniekus);

4.5.3 2. sporta treniņa (nodarbības) laiks iekštelpās nepārsniedz trīs
stundas, ārtelpās – netiek ierobežots;

4.5.3 3. sporta treniņu (nodarbību) vada persona, kura atbilst normatīvajos
aktos par sporta speciālistu sertifikāciju noteiktajām prasībām;

4.5.3 4. personas ievēro savstarpēju divu metru distanci;

4.5.3 5. netiek pieļauts, ka fiziski pārklājas dažādu treniņgrupu plūsmas,
kā arī tiek nodrošināta to darbības atsevišķa uzraudzība;

4.5.3 6. sporta treniņā (nodarbībā) netiek iesaistītas personas, jaunākas
par 7 gadiem;

4.5.3 7. lai nodrošinātu šā rīkojuma 4.5.3 apakšpunktā noteikto nosacījumu
izpildi, tiek ievēroti sporta norises vietas pārvaldnieka un sporta treniņa
(nodarbības) vadītāja norādījumi, tai skaitā attiecībā uz personu plūsmas
ierobežošanu atbilstoši sporta norises vietas ietilpībai;

4.5.3 8. tiek ievēroti citi noteiktie sociālās (fiziskās) distancēšanās un
epidemioloģiskās drošības pasākumi;";

Ar cieņu,
Vladislavs Vesperis

Latvijas Dambretes Federācijas

valdes priekšsēdētājs