Sēru vēsts

Šī gada aprīlī no mums šķīries ilggadējais Latvijas dambretes izlases Valsts treneris Leonards Lāže.

Leonards Lāže par dambretes treneri sācis strādāt 1979. gadā. Lāžes kungs ir sava laika Latvijas sporta meistars un arī piedalījies daudzos starptautiskās dambretes Latvijas čempionātos.

Leonarda Lāžes audzēkņi savu treneri raksturo kā aizrautīgu, zinošu, ar lielām darbaspējām apveltītu dambretes skolotāju.

 

Līdz pat šim gadam Leonards Lāže vadīja dambretes treniņus Rīgas Juglas vidusskolā.

Lāžes kunga pazīstamākie audzēkņi:

1.       Raimonds Vipulis (1972. dz.g.).– aktīvs starptautiskais lielmeistars, joprojām piedalās pasaules spēcīgākajos starptautiskās dambretes turnīros. Prāta olimpiādes „Pekina 2008” dalībnieks.

2.       Vitauts Budreika (1969. dz.g.).– daudzkārtējais Latvijas junioru čempions. Prāta olimpiādes „Pekina 2008” dalībnieks.

3.       Rasma Lezdiņa (1967. dz.g.).– LPSR jauniešu sieviešu čempione un PSRS sieviešu jauniešu čempionāta dalībniece.

4.       Žanna Starinska (1963. dz.g.) - LPSR jauniešu sieviešu čempione un PSRS sieviešu jauniešiem čempionāta dalībniece.

5.       Lāsma Abramsone (1985. dz.g.) – LR vadošo čempionātu dalībniece , Eiropas čempionāta medaļniece jauniešu un junioru čempionātos laika posmā no 2000. – 2004. gadam. Bronzas medaļa 2001. gada pasaules junioru čempionātā.

6.       Valija Lasmanoviča (1985. dz.g.) – LR jauniešu čempionātu medaļniece, Eiropas jauniešu čempionāta dalībniece.

7.       Oskars Plūme (1996. dz.g.) – Eiropas jauniešu čempionāta dalībnieks.

 

Latvijas Dambretes federācijas vārdā izsakām līdzjūtību.